Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thanh Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 413

Ngô Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 19:02:03
Ngô Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 19:32:03
Ngô Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 19:26:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 84

Điểm thi

Ngô Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-22 18:40:19
Ngô Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 18:57:49
Ngô Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-13 18:53:15
Ngô Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-09 18:37:57
Ngô Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-09 21:21:39