Bùi Thị Quỳnh Chi - Trang của Bùi Thị Quỳnh Chi - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Thị Quỳnh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Thị Quỳnh Chi

Bùi Thị Quỳnh Chi
hãy like cho mik để mik có thể làm ctv mà ctv là gì :v

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-10 14:00:52
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:20:44
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:13:01
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 23:30:35
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 18:38:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:11:13
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-01 17:22:28

Luyện toán

23 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 2755

Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 18:40:47
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 18:54:23
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 10:12:30
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 13:49:06
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:16:30
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:35:51
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:25:47
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-05 18:26:21
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-06 18:22:23
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:28:46