Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Bùi Kiều Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Bùi Kiều Trang

Cao Bùi Kiều Trang
[Cập nhật tâm trạng]: Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 21:22:10
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:25:47
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:16:30
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 22:02:14
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 22:10:39
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 13:49:06
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 21:33:58
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 10:12:30
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 19:49:21
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 18:54:23
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:35:51
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 21:48:13
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-05 18:26:21
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-06 18:22:23
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:30:56
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:24:42
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 12:00:57
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:31:30
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 22:33:03
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:28:46
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:50:04
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 18:40:47
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:32:52
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 22:29:23
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 18:14:50
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 18:38:26
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 21:49:14
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 09:02:48
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 18:10:52
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 17:43:45

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 18:23:23
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:06:35
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:31:09
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:27:13

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 21:40:59
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:37:41

Điểm thi

Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-18 20:02:06
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-10 09:09:01
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-05 23:00:02
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-05 22:31:28
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-10 14:00:52
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:20:44
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:13:01
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 23:30:35
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 18:38:29
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:11:13
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-01 17:22:28