Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Thị Quỳnh Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Thị Quỳnh Chi

Bùi Thị Quỳnh Chi
hãy like cho mik để mik có thể làm ctv mà ctv là gì :v

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-10 14:00:52
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:20:44
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:13:01
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 23:30:35
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 18:38:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:11:13
Bùi Thị Quỳnh Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-01 17:22:28

Luyện toán

23 -Trung bình 7.87 - Tổng điểm 2755

Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 18:40:47
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 18:54:23
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 10:12:30
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 13:49:06
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:16:30
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:35:51
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 19:25:47
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-10-05 18:26:21
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-10-06 18:22:23
Bùi Thị Quỳnh Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 19:28:46