Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Bùi Kiều Trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Bùi Kiều Trang

Cao Bùi Kiều Trang
[Cập nhật tâm trạng]: Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Luyện toán

23 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 2835

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-07 21:48:13
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 22:10:39
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 22:02:14
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 21:22:10
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 12:00:57
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:50:04
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:32:52
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 11:30:56
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 22:33:03
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:31:30

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 5.94 - Tổng điểm 951

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 22:27:13
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Động từ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:31:09
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trung thu độc lập
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:06:35
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 18:23:23

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 358

Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 14:45:40
Cao Bùi Kiều Trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-08-03 21:40:59

Điểm thi

Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-10 09:09:01
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-05 23:00:02
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-05 22:31:28
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-10 14:00:52
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:20:44
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-28 22:13:01
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-12-26 23:30:35
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 18:38:29
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-04 18:11:13
Cao Bùi Kiều Trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-01 17:22:28