Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Noo Phước Thịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh
Chính thức trở thành 1 A.R.M.Y ... Bias V

Luyện toán

29 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 2960

Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 16:27:37
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 16:25:03
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-22 10:38:23
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 22:23:17
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 11:16:01
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 18:11:00
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-13 17:13:47
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 11:11:27
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 12:41:25
Noo Phước Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 12:34:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Noo Phước Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 09:12:16
Noo Phước Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 09:08:22
Noo Phước Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-01 17:27:42
Noo Phước Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-01 16:34:16
Noo Phước Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-30 21:54:46
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-30 21:48:26