Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thanh Trà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thanh Trà

Đinh Thanh Trà
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

177 -Trung bình 7.94 - Tổng điểm 21758

Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:59:28
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:10:55
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:18:28
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:42:49
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 08:57:16
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:54:26
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 09:37:34
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 14:39:53
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 07:54:51
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 20:07:27

Luyện văn - Tiếng Việt

276 -Trung bình 8.46 - Tổng điểm 30545

Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 09:07:06
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:41:53
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép phân tích và tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:34:23
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khởi ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 21:28:35
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn về đọc sách (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:30:38
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 21:01:01
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:56:03
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 20:16:43
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:45:33
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:21:41

Luyện Tiếng Anh

66 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 8044

Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:53:41
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:25:23
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:02:03
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:38:50
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:38:19
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:18:59
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:14:30
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! - Reading: an autobiography of Milly's family
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:11:59
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 10:52:56
Đinh Thanh Trà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:26:07

Điểm thi

Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-30 07:57:42
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-02 20:36:06
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-30 19:27:25
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-20 21:39:05
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-17 08:31:48
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 19:34:23
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-04 19:32:38
Đinh Thanh Trà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-12 20:38:22