Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thanh Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thanh Tịnh

Phan Thanh Tịnh
Welcome to my house !

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 20:28:36
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 06:30:26
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 11:59:14
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 06:58:35
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 07:07:44
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 20:29:13
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 22:55:32
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 16:53:47
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 16:05:06
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-28 20:37:03
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 16:12:46
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 16:12:21
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 09:44:28
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:33:49
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:36:36
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:23:24
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:46:37
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 11:56:33
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 21:14:38
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 09:51:26
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-31 09:12:20
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 06:55:51
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 14:55:08
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 05:51:10
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-28 07:53:23
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 15:15:48
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 20:22:40
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 15:02:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:44:02
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 08:06:06
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 08:17:19
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:43:07
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 12:53:20
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 07:09:35
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 09:44:55
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 09:32:17
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 21:28:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 15:21:48
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:35:11
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:04:22
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 21:40:53
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 21:04:41
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 07:25:58
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 21:29:05
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 21:00:29
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 09:20:28
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 20:17:11
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 09:52:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:26:22
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:24:58
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:22:54