Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thanh Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thanh Tịnh

Phan Thanh Tịnh
Welcome to my house !

Điểm thi

Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:26:22
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:24:58
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-28 16:22:54

Luyện toán

48 -Trung bình 7.75 - Tổng điểm 5349

Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 11:56:33
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 11:59:14
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:04:22
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 06:55:51
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 06:58:35
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 07:07:44
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 21:00:29
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-06-10 21:04:41
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 21:14:38
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 16:05:06