Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thanh Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thanh Thảo

Lê Thanh Thảo
Tao có 1 ước mơ từ lâu rồi đó là...Đốt trường ! Tao chính là đứa con của Đảng ~

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 85

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi