Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thanh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thanh Ngọc

Lê Thanh Ngọc
4674 Nhấn F3 và 7, sẽ có một điều bất ngờ xảy ra. 777112277737777774776658277234865337777222 777112277737776589776589277286833770000773 777777777737777774772314677236337700000077 777112277737776589772314677233322770002773 777112277737777774777777877777733337777003
  • Tên: Lê Thanh Ngọc
  • Đang học tại: Trung tâm OLM 2
  • Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 5635SP, 22GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

34 -Trung bình 9.19 - Tổng điểm 3492

Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:50:53
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:46:19
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:42:13
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 16:32:52
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:14:05
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:31:36
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 17:03:23
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 17:03:37
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:13:40
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:12:03

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 400

Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:10:04
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 17:23:49
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 10:58:27
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 17:26:14

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 4.64 - Tổng điểm 1345

Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:53:37
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:40:34
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:54:10
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:36:41
Lê Thanh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:27:09

Điểm thi

Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-11-23 21:01:12
Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 14:34:18
Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-25 17:04:55
Lê Thanh Ngọc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 17:50:17