Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Doraemon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Doraemon

Doraemon
Nhấn F3 và 7, sẽ có một điều bất ngờ xảy ra. 777112277737777774776658277234865337777222 777112277737776589776589277286833770000773 777777777737777774772314677236337700000077 777112277737776589772314677233322770002773 777112277737777774777777877777733337777003

Luyện toán

34 -Trung bình 9.19 - Tổng điểm 3492

Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:50:53
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:46:19
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:42:13
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 16:32:52
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:14:05
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:31:36
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 17:03:23
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 17:03:37
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:13:40
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:12:03

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 400

Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:10:04
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 17:23:49
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 10:58:27
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 17:26:14

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 4.64 - Tổng điểm 1345

Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 13:53:37
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:40:34
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:54:10
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:36:41
Doraemon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 08:27:09

Điểm thi

Doraemon làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 14:34:18
Doraemon làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-25 17:04:55
Doraemon làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 17:50:17