Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh
Có một số khó khăn tôi từng trải qua có những nỗi buồn từng chà đạp con người tôi. Nhưng tiếng cười đã làm tôi có sức để gắng chịu . tiếng cười mang đến rất nhiều điều . Các bn thấy thơ mk nghĩ thế nào hay thì hãy k bn và cho mk 1 like

Luyện toán

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-19 19:25:37
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-02 21:54:44
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 20:41:24
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:41:58
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 17:44:52
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 20:09:25
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 18:55:01
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 11:35:41
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 11:48:01
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 19:38:01
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 11:53:40
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 07:37:45
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 21:10:38
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:13:23
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 15:25:12
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 20:18:36
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 06:53:19
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 07:39:42
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 12:36:59
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 22:00:59
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 18:10:14
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 08:34:59
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-31 11:17:47
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 10:32:19
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 10:32:49
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 11:11:21
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 06:29:32
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 11:08:55
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 11:57:16
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 19:13:06
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 22:18:43
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 12:20:35
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 16:08:57
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 19:13:01
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 18:47:07
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 12:18:19
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 10:54:05
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 18:44:58
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-22 19:10:21
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 19:59:28
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 07:42:51
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 11:03:59
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 10:48:25
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 06:40:53
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 18:54:40
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 11:41:29
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 11:32:54
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 06:15:21
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 10:36:40
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 18:51:14
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 04:33:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:43:07
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:38:29
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:36:48
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 19:25:30
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:23:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 18:31:56
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 11:44:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:04:20
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:02:58
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:01:56
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 20:21:09
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-13 18:22:09
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 19:15:28