Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Thanh
Có một số khó khăn tôi từng trải qua có những nỗi buồn từng chà đạp con người tôi. Nhưng tiếng cười đã làm tôi có sức để gắng chịu . tiếng cười mang đến rất nhiều điều . Các bn thấy thơ mk nghĩ thế nào hay thì hãy k bn và cho mk 1 like

Điểm thi

Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:43:07
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:38:29
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-03 18:36:48
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-01 19:25:30
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-31 07:23:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-28 18:31:56
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-13 11:44:57
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:04:20
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:02:58
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-08 21:01:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 20:21:09
Nguyễn Thị Thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-13 18:22:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 19:15:28

Luyện toán

51 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 5355

Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 12:18:19
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 19:13:06
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 11:57:16
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-10 06:53:19
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 20:18:36
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 07:39:42
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 07:42:51
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-04-22 19:10:21
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-19 11:35:41
Nguyễn Thị Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 11:48:01