Nguyễn Thị Thanh

Giới thiệu về bản thân

Có một số khó khăn tôi từng trải qua có những nỗi buồn từng chà đạp con người tôi. Nhưng tiếng cười đã làm tôi có sức để gắng chịu . tiếng cười mang đến rất nhiều điều . Các bn thấy thơ mk nghĩ thế nào hay thì hãy k bn và cho mk 1 like

Phân số lớn là:

(5/6 + 1/6) : 2 = 1/2

Phân số bé là:

5/6 - 1/2 = 1/3

            Đ/S..............

Có 5 chữ số lẻ gồm: 1, 3, 5, 7, 9

Số có 4 chữ số khác nhau, ta kí hiệu là abcd

Ta có:

+ 5 cách chọn chữ số a.

+ 4 cách chọn chữ số b.

+ 3 cách chọn chữ số c.

+ 2 cách chọn chữ số d.

Vậy có tất cả 5.4.3.2 = 120 cách chọn.

Vậy có tất cả 120 số thỏa mãn.

mk biết nhưng mk sẽ ghi số thứ tự nha vd từ I  thì là đứng thứ 2 chẳng hạn

Bài này thì dễ nhưng đây là toán. Bn nên vào h, chỗ đó có nhiều người giải lắm

1) I brush my teeth at 6.05
=> I don't brush my theeth at 6.05
=> Do I brush my teeth at 6.05?

2) I washed my face at 6.10
=> I didn't wash my face at 6.10
=> Did I wash my face at 6.10?

3) I have breakfast at six thirty
=> I don't have breakfast at six thirty
=> Do I have breakfast at six thirty?

4) I play game after school
=> I don't play game after school
=> Do I play game after school?

Nhưng mà đây là trang giúp bạn giải toán. Không nên đăng những thứ không liên quan đến toán ở đây nhé! Giúp bạn lần này thôi đấy

Gọi 2 số đó là a và b, ta có :

a : b = 0 → a = 0 hoặc b = 0

Mà a + b = 0 → a = 0 vì không thể nào chia cho 0. Vậy b = 8

Vậy, số bị chia là 0, cố chia là 8