Bạch Dương Công Chúa - Trang của Bạch Dương Công Chúa - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bạch Dương Công Chúa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bạch Dương Công Chúa

Bạch Dương Công Chúa
Ở đâu đó có người đang mơ về nụ cười của bạn, ở đâu đó có người cảm thấy sự có mặt của bạn là đáng giá, vì vậy khi cô đơn, buồn rầu và ủ rũ, hãy nhớ rằng có ai đó, ở đâu đó đang nghĩ về bạn.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 21:27:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 21:25:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 16:34:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:19:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:14:49

Luyện toán

2 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 285

Bạch Dương Công Chúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 07:55:32
Bạch Dương Công Chúa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 08:40:06