Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyendieulinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyendieulinh

nguyendieulinh
hello my name is linh Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 87

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyendieulinh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 21:10:43
nguyendieulinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-06 21:00:41
nguyendieulinh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-04 11:34:22
nguyendieulinh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-04 11:29:26