nguyendieulinh

Giới thiệu về bản thân

hello my name is linh Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

chieu rong la                                 120x2:3=80(m)

dien h thua ruong                        120x80=9600(m2)

thu hoach duoc                               50x(9600 :100)=4800(kg)

                   ĐỔI 4800kg =48 tạ

đổi 3/4 kg =0,75 kg

chiều rộng thửa ruộng là   72x2:3=48 (m)

diện tích thửa ruộng là     72x 48=3456 (m2)

thu hoạch được là           0,75 x 3456=2592

tổng CD và CR là : 25 x 2=50 

chiều dài là (50+16) :2 =33

chiều rộng là 50-33 =17

diện tích 33x17=561