Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê hoàng thanh hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê hoàng thanh hiền

lê hoàng thanh hiền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

66 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 7621

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:41:28
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:28:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:12:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:03:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:27:48
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:51:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:12:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:59:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:18:53
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:45:44

Luyện văn - Tiếng Việt

102 -Trung bình 8.22 - Tổng điểm 11102

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:48:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 16:33:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:32:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:13:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:53:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:36:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:03:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:55:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:59:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:52:11

Luyện Tiếng Anh

186 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 18961

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:32:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:19:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:22:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:22:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:41:40
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:47:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:43:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:43:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:42:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 16:51:19

Điểm thi

lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:45:23
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:11:58
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:08:16
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:58:27
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:12:16
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-14 19:54:02
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-21 21:05:54
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-10 20:17:02
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 21:04:53