Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê hoàng thanh hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê hoàng thanh hiền

lê hoàng thanh hiền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:04:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:27:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 16:21:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:15:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:23:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 17:37:03
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 16:18:05
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:29:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:40:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:06:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:16:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 20:24:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 16:36:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 19:42:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:20:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 16:34:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:31:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:34:57
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:18:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:45:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:25:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 20:54:39
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:55:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:42:27
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:23:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:38:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 20:27:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:53:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:21:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 20:57:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:00:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:32:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:07:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:31:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:30:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:24:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:31:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:03:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:25:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:45:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:45:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:59:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:12:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:51:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:27:48
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:03:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:12:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:28:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:41:28
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 20:59:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:49:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:21:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:25:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:33:26
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:31:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 16:19:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quy tắc đếm
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 17:10:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 1) Hoán vị
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:09:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phép thử và biến cố
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:41:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (Phần 2) Chỉnh hợp, tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:36:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:41:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:45:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:47:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:21:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:00:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 19:58:05
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 21:48:04
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:13:26
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:30:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:07:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:33:07
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 20:49:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:04:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 19:49:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 19:57:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:03:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:41:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 19:47:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 21:48:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 21:02:45
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 12:29:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:06:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:21:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 20:58:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:32:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 19:35:07

Luyện văn - Tiếng Việt

132 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13200

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:13:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:36:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 20:22:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 16:47:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:18:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 16:33:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 16:18:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:53:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 16:25:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 19:44:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:15:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:16:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:32:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:24:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây dừa
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:15:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bà cháu. Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ ương
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:30:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:32:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:35:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 21:53:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:51:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 21:34:38
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:38:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 20:59:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:15:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:02:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:51:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 16:19:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:00:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:09:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 20:48:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:33:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:07:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:47:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:21:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:06:59
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 20:07:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:17:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:00:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 19:37:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 19:40:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:06:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 20:46:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 21:56:26
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:20:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:26:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:44:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:18:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:16:48
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:18:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:43:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:36:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:14:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 09:23:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:22:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:23:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:42:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:25:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:40:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:52:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:59:19
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:38:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:31:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:54:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 19:27:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:12:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:55:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:25:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:25:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:08:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:52:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:28:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:54:07
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:00:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:09:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:13:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:53:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:37:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:40:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 19:45:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 20:26:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:45:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 19:42:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:14:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:18:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:49:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:19:34
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:28:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:02:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:02:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:07:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bố ở
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:10:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Âm thanh thành phố
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:51:35
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:19:21
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:41:44
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:33:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:44:35
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:37:53
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:13:10
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:08:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những tiếng chuông reo
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:19:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 19:51:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 22:08:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:08:50
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 22:21:54
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:04:18
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:16:47
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 20:48:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 20:02:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 20:19:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:54:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hạt mưa. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 19:11:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 16:52:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 09:42:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 20:26:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 17:30:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 08:35:28
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:13:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:41:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:25:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:43:12
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:39:39
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:56:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:49:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 19:57:58
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:06:03
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:05:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:52:34
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 21:11:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:57:38
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 12:34:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:10:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 19:36:11

Luyện Tiếng Anh

221 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 22100

lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:00:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:31:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:46:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:28:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:30:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:33:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:35:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:44:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:41:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 21:50:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:14:04
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:07:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Household chores
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:35:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:25:28
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:34:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:37:48
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:53:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 20:59:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:02:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:12:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:28:40
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:39:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:44:59
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:40:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:51:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:55:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:59:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 22:10:47
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 22:32:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 22:47:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 22:54:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 22:12:57
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 22:35:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 22:57:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 23:20:03
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:41:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:46:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:01:08
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:08:08
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:11:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:19:38
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:31:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:48:20
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 4
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:56:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:10:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:14:22
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:22:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:28:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:30:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:42:48
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 22:00:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 22:12:17
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 22:19:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:27:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:32:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:40:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:45:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:49:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:00:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:12:47
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:22:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:30:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:46:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 22:09:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 22:31:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 16:51:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 16:40:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:58:08
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:02:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 21:38:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 22:13:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 22:44:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 19:50:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 19:52:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 19:57:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:00:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:01:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:15:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:26:35
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:40:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 20:46:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:22:17
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:28:27
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:30:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:37:26
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:44:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:57:50
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:10:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:24:17
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 21:35:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:28:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:34:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:44:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:51:05
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:52:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 21:05:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 21:16:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 21:32:53
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 21:38:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:17:26
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:26:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:42:56
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:55:53
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 16:43:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:34:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:37:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:45:23
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:54:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:55:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:03:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:18:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:28:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 22:35:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:49:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:51:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:56:47
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:00:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:01:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:15:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:23:46
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:36:57
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 11
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:44:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:41:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:45:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:51:53
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:56:48
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 21:58:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:10:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:31:06
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:51:38
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:58:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 21:57:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 22:53:24
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 23:07:17
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:25:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:59:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:06:40
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:09:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:11:03
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:11:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:27:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:37:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:46:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revisin unit 13
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:52:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:45:03
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:46:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:49:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:52:05
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:53:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:05:34
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:13:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:23:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 14
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 21:36:25
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:09:39
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:11:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:15:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:17:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:18:18
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:26:47
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:41:28
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:50:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 15
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 22:00:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:03:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:29:52
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 21:56:05
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 22:12:28
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:41:40
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:42:36
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:43:19
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:47:16
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:09:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:12:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:40:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 21:13:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:45:47
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:19:21
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:32:49
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:36:54
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:12:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:13:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:19:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:40:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:46:29
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:22:11
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:08:42
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:47:12
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 19:58:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:09:37
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung VOCABULARY: The World Heritage Sites in Viet Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:16:02
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Choice questions
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:16:31
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:16:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 10:13:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 19:57:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:43:41
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 20:25:14
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:52:33
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 19:54:01
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:33:45
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:47:43
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:10:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:07:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 20:28:09
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:10:13
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:45:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:45:59
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:45:59
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung VOCABULARY: Household chores and duties in the family
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:42:07
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Consonant clusters /tr/, /kr/ and /br/
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:46:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GRAMMAR_Tenses: The present simple and the present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:49:32
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung READING SKILL: Sharing housework
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:02:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung COMMUNICATION AND CULTURE
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:41:58
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung LOOKING BACK
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:58:55
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 12:37:30
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:37:10
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:14:38
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 20:33:15
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 21:01:51
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 21:38:44
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 19:49:00
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 20:29:57
lê hoàng thanh hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 19:36:33

Điểm thi

lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-03 09:07:02
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:14:16
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-18 20:45:23
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:11:58
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:08:16
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-12 19:58:27
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:12:16
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-14 19:54:02
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-21 21:05:54
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-10 20:17:02
lê hoàng thanh hiền làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 21:04:53