Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với hatsune miku. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

hatsune miku

hatsune miku
chào các bạn mình là hà thành đạt đây nè hihi .vào đây thì nhớ tick mình nha ai tick mình may mắn cả năm tick nha . mình có em trai tên là https://olm.vn/thanhvien/hathanhdatk. Bài hát yêu thích của mình là https://www.youtube.com/watch?v=s4GzselL4zI còn nữa nhờ các bạn tick lên 3000 SP cho mk cái. thanks !

Luyện toán

84 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8400

hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 18:19:18
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 18:31:56
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 18:56:12
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 07:44:54
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 07:43:35
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:17:03
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:15:08
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:24:33
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:47:08
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:43:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 15

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 700

hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:22:46
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:15:45
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:14:43
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:41:43
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 14:48:00
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:28:56
hatsune miku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 10:56:02

Điểm thi

hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 19:00:50
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:33:37
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:45:27
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:42:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:39:35
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-12 22:02:38
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-12 21:51:31
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 11:53:15
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-28 20:47:01
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 08:56:26
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 07:23:34
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 07:21:11
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-24 13:28:26
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 15:29:30
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:40:59
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:34:28
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 15:23:10
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 15:17:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-15 15:15:40
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 16:15:13
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 16:07:13
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 16:03:48
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-12 16:01:03
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-09 11:12:38
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-09 11:10:41
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-09 11:08:44
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 11:06:39
hatsune miku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 11:04:39