Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
Anh em lên Youtube :Đăng kí kênh mình theo link này:https://www.youtube.com/channel/UCa2O3_Fi_99NV0l6FblfkKg. mik sẽ kb với những ai đăng kí kênh nhé>.
  • Tên: ♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡
  • Đang giảng dạy tại: Trường THCS Bạch Liêu
  • Địa chỉ: Huyện Yên Thành - Nghệ An
  • Điểm hỏi đáp: 422SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

116 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11600

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:31:37
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:30:26
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:55:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 22:15:01
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:57:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:23:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 11:10:24
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 11:23:18
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:14:32
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:28:30
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:13:04
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:15:43
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:07:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:23:28
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:33:50
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:27:43
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:31:45
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:42:10
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 18:56:12
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:56:17
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:16:57
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:46:08
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:45:22
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:33:55
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 22:03:57
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:48:29
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:14:07
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 18:50:50
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:07:49
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:29:03
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:29:55
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:24:58
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 07:59:56
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:28:38
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 07:57:47
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:47:08
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:17:03
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 07:44:54
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:48:23
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:27:39
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:39:01
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:24:40
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:26:20
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 08:43:37
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:23:13
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:09:09
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:24:33
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:27:05
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:35:07
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 18:53:16
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:16:01
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:30:35
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 14:21:33
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:37:25
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 14:24:06
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:32:50
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:48:41
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:09:27
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 22:02:23
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 21:40:39
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:18:28
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 21:03:06
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:36:28
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:04:32
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 21:27:39
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 21:08:42
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:20:59
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:52:30
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:43:52
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:55:16
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:26:33
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:31:41
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:22:07
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 11:14:24
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 21:15:08
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:32:57
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:18:52
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:58:17
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:19:43
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:51:18
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:00:02
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:08:58
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 18:19:18
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:46:01
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:32:27
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:33:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:18:07
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 09:06:03
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:49:18
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:34:16
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:36:40
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:37:24
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:38:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:30:13
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:46:56
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:29:47
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 06:57:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:17:33
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:04:29
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 11:39:46
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 16:15:19
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:07:45
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:40:41
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 09:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:12:57
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:49:24
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 15:05:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:56:39
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 21:22:36
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:44:57
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 14:31:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:49:38
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:36:20
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:59:54
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 15:00:27
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 14:51:48

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:34:15
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:07:07
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:33:39
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:35:19
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:37:16

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:50:14
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 10:56:02
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:28:56
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 14:48:00
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:41:43
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 21:04:47
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:14:43
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 16:15:45
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 15:22:46
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:38:35
♡๖ۣۜTɦàηɦ Đạт๖ۣۜ ²ƙ⁸ ♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 21:28:50

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-08 17:22:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-10 21:32:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-10 09:43:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 10:03:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:58:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:55:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:54:02
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:37:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:30:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:26:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-09 09:17:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-07 21:57:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-07 21:49:20
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-07 21:36:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-07 11:29:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-07 11:23:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 19:00:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:33:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:45:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 11:42:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:39:35
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-12 22:02:38
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-12 21:51:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 11:53:15
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-28 20:47:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 08:56:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 07:23:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-27 07:21:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-24 13:28:26
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-21 15:29:30