Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Kim Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Kim Anh

Trần Kim Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm góc học tập của mình

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:39:38

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 20:00:04

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:31:08

Điểm thi

Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 07:35:07
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 20:14:48
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:20:40
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:17:28
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:15:29
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:15:46
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:10:41
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:05:41
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:01:32
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-17 06:55:25