Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Kim Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Kim Anh

Trần Kim Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm góc học tập của mình

Luyện toán

1 -Trung bình 4.25 - Tổng điểm 723

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 07:39:38

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.57 - Tổng điểm 167

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 20:00:04

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Trần Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:31:08

Điểm thi

Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 07:35:07
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-24 20:14:48
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:20:40
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:17:28
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-05 15:15:29
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:15:46
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:10:41
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:05:41
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-17 07:01:32
Trần Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-17 06:55:25