Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vu nhat hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vu nhat hoa

vu nhat hoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-17 22:21:54
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-14 20:28:04
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-14 19:54:23
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-04 10:49:46
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-21 14:58:37
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-07 16:07:55
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-06-03 15:21:36
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-03 10:13:48
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-03 09:10:48
vu nhat hoa làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-28 11:16:22

Luyện toán

131 -Trung bình 9.54 - Tổng điểm 13350

vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 15:37:53
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 08:28:31
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2014-06-15 09:50:49
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-16 11:01:16
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2014-06-16 10:37:07
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-07-02 08:09:39
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số
Lần cuối làm bài: 2014-07-19 20:39:20
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-07-19 20:43:30
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-13 20:24:11
vu nhat hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 10:17:47