Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jang Won-young. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jang Won-young

Jang Won-young
Tên của nhóm: \"IZ*ONE\", với số \"12\" được cách điệu thành \"IZ\", \"IZ\" còn được viết là \"is\", và ONE là \"một\". Tổng thể ý nghĩa là \"12 is one\" - \"khoảnh khắc 12 cô gái trở thành một!\".

Luyện toán

5 -Trung bình 8.81 - Tổng điểm 793

Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 14:59:57
Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 18:58:36
Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 10:20:25
Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 20:09:42
Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 16:17:55

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.73 - Tổng điểm 112

Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:11:57

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 7.58 - Tổng điểm 303

Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:11:21
Jang Won-young đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 19:24:35

Điểm thi