Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiều Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiều Công Thành

Nguyễn Thiều Công Thành
đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời!

Luyện toán

3 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 399

Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 23:03:23
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 15:12:32
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 08:07:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:58:27