Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiều Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiều Công Thành

Nguyễn Thiều Công Thành
đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời!

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 23:03:23
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 15:12:32
Nguyễn Thiều Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-07-11 08:07:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-27 18:58:27