Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bình Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bình Thành

Nguyễn Bình Thành
Hế lô How are you!

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Bình Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-10-08 21:56:02
Nguyễn Bình Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2014-10-09 21:10:53
Nguyễn Bình Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-01-29 17:48:02
Nguyễn Bình Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-09 18:41:35
Nguyễn Bình Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-11 17:46:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi