Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nao Tomori. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nao Tomori
Trong cái xui có cái hên, trong cái hên có cái xui. Khi mk xui cũng đừng nên bi quan, khi mk hên cũng đừng nên quá vui mừng vì mk sẽ gặp lại vận xui trong tức khắc

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 09:21:14
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 17:13:16
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 07:44:08
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-11 08:05:01
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-07 18:48:11
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-06 07:49:10
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 08:45:59
Nao Tomori đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 09:27:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi