Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Huy Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Huy Thành

Vũ Huy Thành
Tôi thích số 18, thích nhà văn Tô Hoài, muốn học tốt. Trường Tiểu học Nam Hà cách trường Tiểu học Thực Hành 3518 m. Pin wheel spin only when it is windy - I just laugh when you live there . Bạn thân của tôi là Tuấn Minh . Ngữ văn là kẻ thù của tôi . Tớ chỉ kết bạn với những người mà tớ cho là tốt thôi ."Học tốt ,học mãi". Hiền tài là nguyên khí quốc gia . Tôi ghét những người không coi trọng bạn bè và những ai hay đi trêu người .Tôi thích uống sữa TH True Milk . Love in heart . Nước ta có những tỉnh th

Luyện toán

8 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 909

Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-04-09 15:40:08
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-30 13:01:17
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 11:37:23
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-03-18 20:01:58
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 11:21:57
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 20:17:18
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 19:50:34
Vũ Huy Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 18:45:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi