Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Quốc Thắng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Quốc Thắng

Đặng Quốc Thắng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Đặng Quốc Thắng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-20 12:43:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 17:00:13
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-03 16:47:04

Luyện toán

23 -Trung bình 5.67 - Tổng điểm 4251

Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 09:10:34
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 09:22:48
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 16:35:10
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 20:47:12
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 21:06:29
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 21:51:23
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-10-04 21:35:45
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-01-15 16:19:33
Đặng Quốc Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 08:03:32
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 21:15:43