Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng Nguyễn

Thắng Nguyễn
- Copy rồi Hack like, xin like, Spam, hỏi linh tinh...Nói chung OLM bây giờ "nát" quá rồi !! CTV cũng chỉ biết nhìn, câu hỏi của Vip thì bị câu hỏi "1+1=?" đè, đã thế một số thằng CTV còn Hack like, hack làm gì cơ chứ trong khi não không thêm được kiến thức, chỉ phí tiền điện thôi !! Hồi trước làm CTV cũng sướng vì được tự hào, lên top cũng vui vì đã cố gắng rất nhiều còn bây giờ làm CTV chắc cũng xấu hổ, lên top thì người ta lại hiểu nhầm mình đồng bọn với mấy đứa kia... (Còn nhiều nữa)

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-10 19:20:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-10 12:35:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-04-10 07:49:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-30 20:42:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-30 20:37:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-27 13:06:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-27 12:59:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-27 10:38:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-27 10:28:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-27 10:22:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-01-27 10:08:48
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-27 09:36:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-23 23:05:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-18 19:34:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-11 21:13:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-07 20:29:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-01-07 20:25:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-18 08:40:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-17 21:57:34

Luyện toán

123 -Trung bình 8.98 - Tổng điểm 13194

Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 16:52:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 08:07:40
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 07:09:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 17:30:27
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 09:18:35
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 20:26:00
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 22:16:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 05:44:41
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 22:47:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:37:08