Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng Nguyễn

Thắng Nguyễn
I like to prove inequalities :3
  • Tên: Thắng Nguyễn
  • Đang học tại: Phương Nam
  • Địa chỉ: Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điểm hỏi đáp: 11220SP, 34GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

140 -Trung bình 9.11 - Tổng điểm 15024

Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:54:23
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 23:58:31
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 23:52:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:47:57
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 21:13:53
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 19:23:10
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 22:52:25
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 21:01:14
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 22:56:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 08:26:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-16 07:51:27
Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-16 07:49:12
Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 17:46:25