Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng Nguyễn

Thắng Nguyễn
I like to prove inequalities :3
  • Tên: Thắng Nguyễn
  • Đang học tại: Phương Nam
  • Địa chỉ: Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điểm hỏi đáp: 11291SP, 44GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

140 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14000

Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 11:14:42
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 23:58:31
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 08:07:40
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 18:46:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 08:44:47
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 05:45:46
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 18:19:13
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 08:05:12
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 08:08:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 17:23:32
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 18:48:36
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:34:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 06:07:54
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 17:23:11
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-04-16 00:03:51
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 13:35:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 05:35:22
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 08:39:15
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 06:09:56
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 23:56:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 22:01:06
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 06:48:00
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 16:41:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 05:32:09
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-29 11:22:11
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-29 18:11:43
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 21:39:22
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 21:42:31
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 11:10:13
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 05:44:52
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 16:52:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 05:57:20
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 06:27:55
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 13:40:34
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 05:44:41
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 21:42:49
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 20:23:39
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 12:10:01
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 17:28:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 17:21:58
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 07:51:45
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 21:55:18
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 17:36:11
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 17:20:12
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 07:09:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 23:52:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-22 13:38:21
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 06:51:52
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 22:17:35
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 18:48:09
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 18:45:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 05:47:32
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 09:18:35
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 18:24:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:57:51
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 16:56:01
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 16:30:16
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 18:28:48
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 18:12:34
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 14:15:42
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 17:00:19
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 22:16:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 06:49:29
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-05-16 13:42:34
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 21:27:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 08:12:41
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 08:05:58
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 20:53:15
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 10:03:51
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 13:21:28
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 19:03:33
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-09 18:51:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 22:47:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 18:40:10
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:37:08
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 09:58:32
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 19:56:33
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 17:30:27
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 18:36:32
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 11:14:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 22:29:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 12:50:01
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 22:20:37
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-04-22 10:47:09
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 16:53:26
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 10:21:36
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 17:10:19
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:00:35
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 08:01:14
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 17:21:08
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 16:20:05
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 12:58:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 16:38:20
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 19:12:09
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 21:04:38
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 22:45:30
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 12:20:05
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 23:17:50
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-25 07:24:45
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 20:26:00
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 07:33:07
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 14:21:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:47:57
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:04:08
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-04-28 21:02:39
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 08:21:06
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích thành nhân tử bằng nhiều phương pháp - phần 1
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 21:01:14
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 10:36:33
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 22:56:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 16:50:09
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 15:35:24
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 12:22:49
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 08:26:57
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình có nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:07:43
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 18:10:17
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 13:10:58
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-04-30 10:57:28
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 12:01:44
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-04 17:47:22
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 21:20:08
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 18:30:36
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 21:13:53
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 22:41:22
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-06-05 21:57:53
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-06-05 21:56:44
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính xác định của đường tròn và tính chất
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 18:04:49
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tich - phần 2
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 22:32:39
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 06:58:03
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích đa giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 18:40:41
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 06:05:41
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 06:12:44
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-06-02 17:31:35
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 21:48:58
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 11:31:14
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 11:32:39
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-05-22 18:27:43
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 22:52:25
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-27 07:54:23
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 15:23:33
Thắng Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-07-26 19:23:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-16 07:51:27
Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-16 07:49:12
Thắng Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 17:46:25