Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Thanh Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Thanh Bình

Vũ Thanh Bình
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.50 - Tổng điểm 130

Vũ Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:52:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vũ Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 19:22:32
Vũ Thanh Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 19:22:59

Điểm thi

Vũ Thanh Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-02 21:30:40
Vũ Thanh Bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 22:08:23