Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤

╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤
✰Ťớ кéɱ էїếŋɠ Ąŋɦ Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ вїếէ: I ℒøʋε Ɣøʉ!  Ťớ кéɱ Địα ℓí…Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ вїếէ ċậʉ şốŋɠ էɾøŋɠ էїɱ էớ!  Ťớ кéɱ ℒịċɦ şử…Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ вїếէ ŋɠàү đầʉ էїêŋ էớ ŋɦìŋ էɦấү ċậʉ!  Ťớ кéɱ Ťøáŋ ɦọċ…Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ вїếէ ċậʉ ċɦїếɱ вαø ŋɦїêʉ ρɦầŋ էɾăɱ էɾøŋɠ էɾáї էїɱ էớ!  Ťớ кéɱ ℌóα ɦọċ…Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ էɦấү ρɦảŋ ứŋɠ ċủα ớ кɦї ċậʉ ċườї. Ťớ кéɱ Šїŋɦ ɦọċ…Ňɦưŋɠ էớ ċó էɦể ċɦø ċậʉ вїếէ ŋɦịρ էїɱ ċủα էớ đậρ✰
  • Tên: ╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤
  • Đang học tại: Trường THCS Liên Lý
  • Địa chỉ: Huyện Yên Thành - Nghệ An
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

4 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 561

╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:19:05
╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 10:42:58
╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 10:01:39
╰❥๖²⁴ʱηɠυσĭƙσтεη¹²³༉❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 13:20:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi