Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thái Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thái Hòa

Dương Thái Hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 18:36:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-08 05:51:43

Luyện toán

34 -Trung bình 5.36 - Tổng điểm 9701

Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 16:28:41
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 14:03:12
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 07:02:33
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 08:19:01
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 19:23:58
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 22:39:09
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2016-04-11 15:21:27
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2016-04-12 22:25:55
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 07:38:34
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 07:54:23