Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Thái Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Thái Hòa

Dương Thái Hòa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

34 -Trung bình 5.23 - Tổng điểm 9830

Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X - qui tắc chuyến vế đổi dấu
Lần cuối làm bài: 2017-08-23 16:03:55
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 16:00:52
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 09:09:29
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 09:04:48
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-07 13:51:36
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:33:24
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 19:28:24
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 18:23:08
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 22:26:38
Dương Thái Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 08:38:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.10 - Tổng điểm 123

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Điểm thi

Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 18:36:07
Dương Thái Hòa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-08 05:51:43