Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thái Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thái Duy

Nguyễn Thái Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Thái Duy
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:46:51
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:24:28
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:11:16
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:55:39
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 09:33:42
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:50:20
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 16:56:26
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:55:03
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:40:09
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 21:16:01

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 59

Điểm thi

Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-19 21:55:03
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-07 09:27:19
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 16:02:18