Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thái Duy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thái Duy

Nguyễn Thái Duy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 15:26:09
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:38:52
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:33:42
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 09:46:37
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:38:12
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:37:09
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:10:10
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 21:46:51
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:24:28
Nguyễn Thái Duy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 09:11:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 59

Điểm thi

Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:06:00
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:26:50
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.8 điểm
Điểm cao nhất: 8.8, Nộp bài lúc 2019-10-27 21:07:48
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-19 21:55:03
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-07 09:27:19
Nguyễn Thái Duy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-06 16:02:18