Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phi thi khanh ngoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phi thi khanh ngoc

phi thi khanh ngoc
HELLO,HOW ARE YOU?

Luyện toán

20 -Trung bình 7.90 - Tổng điểm 2213

phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:52:27
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:47:24
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 22:14:01
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 22:23:04
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:26:27
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:17:15
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 20:20:18
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 21:30:51
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-02-17 21:31:29
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 21:16:50

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 6.67 - Tổng điểm 200

phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 21:29:08
phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 22:00:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 118

phi thi khanh ngoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 22:00:29

Điểm thi

phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 21:30:34
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-17 21:25:52
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-17 21:14:39
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-31 21:36:40
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-27 21:06:25
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-27 21:00:26
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-09 22:11:33
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-10-15 22:13:18
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-13 22:14:09
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:20:16
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:02:54
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 20:27:57
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-07 21:39:15
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-07 21:36:04
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 22:41:33
phi thi khanh ngoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 22:36:38