Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡H O P E L E S S G I R L♡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡H O P E L E S S G I R L♡

♡H O P E L E S S G I R L♡
Em là 1 con nghiện vẽ nhưng không vì thế mà ghét toán, văn và tiếng anh ( a hi hi ). Với lại em đã trở lại và ăn hại....à không lợi hại hơn xưa.Gâu gâu oẳng oẳng...

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 11:11:53
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:40:40
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:46:53

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 11:19:19
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:52:45
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tranh làng Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:43:36
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:05:42
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:16:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:21:14
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:28:58
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:33:34
♡H O P E L E S S G I R L♡ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 17:38:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:08:14

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 20:37:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-17 21:19:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-23 21:00:12