Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Tài. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Tài

Nguyễn Tuấn Tài
https://lh3.googleusercontent.com/-qibh_hxm3Nc/V5dzODNX2gI/AAAAAAAABAA/xHdGQwwIU6U6EZ4Fc9acJCIPsdNHcrZLQCLcB/w506-h380/123.jpg

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-10 21:39:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 08:34:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-04-29 08:32:24
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-04-29 08:30:07

Luyện toán

40 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 4333

Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 07:49:48
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 10:28:32
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:30:37
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 06:02:58
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:14:30
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 15:35:08
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:13:05
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 10:41:50
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 10:34:44
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 19:22:52