Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tuấn Tài. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tuấn Tài

Nguyễn Tuấn Tài

Luyện toán

40 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4000

Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 18:03:33
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:19:39
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:08:22
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-05-13 10:28:32
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 20:22:31
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 15:56:15
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 16:59:03
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 09:11:48
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:29:53
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 21:47:35
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 10:34:44
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-14 19:22:52
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 17:07:28
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 20:38:37
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 21:24:24
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 22:03:12
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:18:49
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 22:32:52
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 15:52:49
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 08:45:16
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 06:49:59
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 21:31:18
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:14:01
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:16:03
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 16:00:43
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 16:05:47
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 13:47:21
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 14:34:42
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-14 07:49:48
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 15:35:08
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 08:30:37
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 19:18:31
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:14:30
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 07:39:24
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 20:13:05
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 10:41:50
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 07:00:28
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 06:02:58
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 20:40:03
Nguyễn Tuấn Tài đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 09:23:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi