Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với TFboys_Lê Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

TFboys_Lê Phương Thảo

TFboys_Lê Phương Thảo
[KT205] Bạn đừng bao giờ nghĩ sẽ đá tôi xuống , để bạn lên đứng đầu. Tôi không phải loại người dễ dãi để bàn lên trên tôi đâu. Gửi những kẻ bản thân.

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 10:08:49
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 10:21:02
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 16:34:14
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 20:17:59
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 19:31:08
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 18:46:19
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 10:04:44
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 10:08:43
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 10:28:38
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 10:45:43
TFboys_Lê Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 19:18:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-06 20:31:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-25 16:15:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-09 10:38:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-09 10:34:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-09 10:31:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 19:05:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 10:18:19
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:45:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:26:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:22:55
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:21:02
TFboys_Lê Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:16:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:14:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:13:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-06 11:05:12