Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Khánh Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Khánh Hà

Hoàng Khánh Hà
Nice to meet you!!! :) :) :)

Luyện toán

106 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10600

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 11:17:19
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 11:32:24
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến thể tích, diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:29:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 11:37:54
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 11:56:07
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:05:57
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:47:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:53:56
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 14:58:01
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 15:00:29
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 15:03:06
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:02:15
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:18:55
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:22:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:34:13
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:30:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:37:10
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:40:23
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:43:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:49:55
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 18:56:22
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:00:56
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:07:44
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 19:10:26
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:27:17
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:36:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 21:37:14
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:43:36
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:49:07
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 21:53:30
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 22:07:42
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 22:10:47
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 22:15:02
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 22:25:52
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 05:20:31
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 05:23:22
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 05:27:03
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 12:50:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 05:48:17
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 22:05:57
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 13:00:45
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 13:07:01
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 13:10:12
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 13:13:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 12:52:27
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 12:58:14
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 21:31:20
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 13:05:35
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 13:08:50
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 13:12:13
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 13:17:00
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 13:21:06
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:30:26
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:34:00
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:36:03
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:38:31
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:41:19
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:46:10
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 12:58:38
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 13:01:29
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 13:06:06
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 13:12:58
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 11:24:24
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 12:00:05
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 22:01:31
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 21:27:20
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 15:23:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 19:23:18
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 11:26:18
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 13:29:12
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 19:03:50
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-08-27 23:26:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 20:49:06
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 22:44:18
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-09-06 19:43:14
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-12-01 20:49:45
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 21:19:30
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 18:37:49
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 22:47:03
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-11-20 11:26:29
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-11-30 21:18:33
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 20:02:38
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 18:19:21
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 15:23:47
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 21:51:00
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 11:20:42
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-01-27 22:52:31
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-02-10 21:50:36
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 14:22:18
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-26 21:30:27
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 18:26:15
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 11:03:48
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 11:06:53
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 21:31:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-08-10 13:22:50
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 18:42:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:34:59
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 13:34:55
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 22:34:30
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:30:36
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:27:22
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:28:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:30:07
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 22:49:58
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 21:32:28
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:01:57

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 15:36:41
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-19 15:38:35
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:18:22
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:20:26
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:31:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:35:50
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:53:12
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:56:21
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 21:20:35
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 22:25:21
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:42:37
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:43:25
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:43:59
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 22:00:47

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:07:34
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 23:30:49
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 23:32:55
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:55:16
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 22:08:14
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 11:17:45
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 14:32:09
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:11:15
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:15:04
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:15:46
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:18:27
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:31:08
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:43:05
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:48:33
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 15:49:00
Hoàng Khánh Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:15:09

Điểm thi

Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 22:11:46
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 21:29:59
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:43:10
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-07 21:38:12
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-24 22:58:40
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:16:50
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:12:43
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:04:40
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:03:14
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 14:01:57
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:53:59
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:38:48
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:34:11
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:09:45
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 13:08:12
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:11:55
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:08:57
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:04:53
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 12:03:21
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-02 21:31:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-02 19:31:22
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-02 19:24:06
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-28 23:52:37
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 22:51:04
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 21:12:18
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 21:07:04
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:06:48
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:01:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:00:54
Hoàng Khánh Hà làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 19:32:15