Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)

T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc)
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình Các bạn nhớ tích cho mk nha! Cẳm ơn các bạn rất nhiều

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:16:44
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:25:56
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:27:13
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:56:45
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 19:18:18
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 11:14:30
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:59:48
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 11:18:16
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 11:17:12
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 09:58:35
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:02:08
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 09:43:43
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 11:10:22
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:28:24
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:19:27
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 14:44:41
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 15:08:42
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:30:19
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 14:03:26
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 14:29:11
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 14:37:19
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 15:13:44
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 11:15:12
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 14:41:54
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 17:24:03
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 11:08:09
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:40:26
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:55:35
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:01:04
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:04:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:10:33
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:18:39
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:12:36
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 09:44:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:40:13
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 14:25:05
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 10:07:26
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 15:06:32
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:47:15
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 11:35:27
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:48:15
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 15:39:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 13:48:39
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:22:29

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 09:48:20
T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 15:23:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

T.Anh 2K7(siêu quậy)(тoáɴ๖ۣۜнọc) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:06:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-09 20:56:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-21 19:44:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-05-21 19:34:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-21 14:34:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-14 11:13:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 10:23:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 10:16:44
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-13 11:38:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-13 11:33:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 15:10:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-11 15:01:31
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-11 14:53:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-08 14:12:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-08 14:02:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 18:19:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-14 13:45:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:18:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:13:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 13:57:35
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:07:54
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:44:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:31:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:17:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:14:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:07:40
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-09-22 21:25:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-15 21:04:54
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-31 16:38:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-09 10:37:00
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 16:45:15