Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T.Anh 2K7(siêu quậy). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T.Anh 2K7(siêu quậy)

T.Anh 2K7(siêu quậy)
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình Các bạn nhớ tích cho mk nha! Cẳm ơn các bạn rất nhiều

Luyện toán

10 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 1000

Lần cuối làm bài: 2020-01-09 15:39:34
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:02:08
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:59:48
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:16:44
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:25:56
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:27:13
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 09:58:35
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:56:45
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:04:10
T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 19:18:18

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 192

T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 15:23:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 140

T.Anh 2K7(siêu quậy) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:06:17

Điểm thi

T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 18:19:29
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-14 13:45:47
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:18:27
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:13:09
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 13:57:35
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:07:54
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:44:16
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:31:45
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:17:38
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:14:05
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-06 20:07:40
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-09-22 21:25:21
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-15 21:04:54
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-31 16:38:25
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-09 10:37:00
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 16:45:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-07 15:09:39
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-07 14:42:43
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-07 14:35:34
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-07 14:21:33
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-07 10:14:14
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-06-07 09:59:29
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-03 21:02:12
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 17:44:08
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-25 16:51:16
T.Anh 2K7(siêu quậy) làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-21 16:28:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-16 19:28:20