Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le minh tam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le minh tam

le minh tam
Hello! Chào các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu có dịp thì hãy gửi tin nhắn cho mình nhé ! Mình cảm ơn các bạn nhiều !

Luyện toán

22 -Trung bình 8.96 - Tổng điểm 2420

le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:03:57
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 15:16:01
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 08:25:23
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 15:39:34
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:54:02
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-06-05 15:36:27
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 16:59:12
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 12:14:35
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 21:42:29
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-05-30 07:45:00

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 792

le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Việt Nam có Bác. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-06-12 13:58:10
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 13:38:19
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 13:03:20
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-08-07 12:02:28
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:57:11
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 13:04:14
le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 14:50:45

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 148

le minh tam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 14:09:22

Điểm thi

le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-08-03 11:43:07
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-30 14:57:30
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-07-30 14:54:28
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-30 14:49:36
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-30 14:41:51
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-14 10:54:13
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 10:36:56
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-08 12:59:46
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-21 21:02:48
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:53:49
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 15:01:58
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-24 14:59:21
le minh tam làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 14:55:24