Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Huy Tú. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Huy Tú

Nguyễn Huy Tú
Haizzzz

Điểm thi

Nguyễn Huy Tú làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-12 18:41:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-21 14:42:33

Luyện toán

1 -Trung bình 5.21 - Tổng điểm 729

Nguyễn Huy Tú đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 18:22:20