Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với T 2109. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

T 2109

T 2109
- Này bạn ơi sống thật tí đi ........ - Ác thì ác hẳn cho tớ gê - Tốt thì tốt luôn cho tớ nể - Chứ đừng có lúc này lúc khác như vậy biết đườnq đău tớ né???

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

T 2109 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 09:00:10
T 2109 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 09:43:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

T 2109 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 13:03:55
T 2109 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-30 13:00:55
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-29 13:21:31
T 2109 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-26 19:24:31