Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Xuân Sỹ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Xuân Sỹ

Nguyễn Xuân Sỹ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

10 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 1065

Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 06:27:11
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-02-27 06:13:23
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 06:09:41
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 05:47:47
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 17:18:31
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 11:23:04
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 16:29:30
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 08:24:30
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:04:43
Nguyễn Xuân Sỹ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 08:21:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-25 07:31:36
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-15 19:13:16
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 17:17:47
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:41:10
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-31 07:37:06
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 10:44:34
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:47:33
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:41:12
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Thi thử vào lớp 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-21 19:03:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 12:05:45
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 11:55:35
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:16:20
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:05:58
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 18:03:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:40:21
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:04:48
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:33:22
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:20:50
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:16:51
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 20:08:48
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:59:06
Nguyễn Xuân Sỹ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 11:48:39