Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

chi
Ngỉ học nâu cóa cuên hết kách viết trính tả mất gồi ...😐😐😐

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:49:10

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:47:50

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:26:10
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 14:25:36
chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:01:00

Điểm thi