Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thảo Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thảo Chi

Thảo Chi
AVATAR đôi: https://olm.vn/thanhvien/nguyensonhoang(Not ny)

Luyện toán

1 -Trung bình 4.79 - Tổng điểm 479

Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 19:49:10

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.05 - Tổng điểm 202

Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 14:47:50

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 6.46 - Tổng điểm 452

Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:01:00
Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 14:25:36
Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 20:26:10

Điểm thi