Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dưa Hấu ARMY. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dưa Hấu ARMY

Dưa Hấu ARMY
김남준 => 김석진 => 민윤기 => 정호석 => 박지민 => 김태형 => 전정국 => 방탄소년단 !!! ARMY ❤ BTS

Luyện toán

2 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 385

Dưa Hấu ARMY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 11:52:46
Dưa Hấu ARMY đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:43:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 70

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi