Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Elena. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Elena

Elena
Thanh xuân như một ly trà Học xong nó đã hết bà thanh xuân !!!

Luyện toán

1 -Trung bình 5.60 - Tổng điểm 224

Elena đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 11:33:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Elena làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 14:50:35
Elena làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 14:38:24
Elena làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-13 12:04:26