Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tsukishima kirari. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tsukishima kirari

Tsukishima kirari
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 12:14:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:18:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:43:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 12:24:37

Luyện văn - Tiếng Việt

55 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 5577

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:50:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 12:52:28
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:16:38
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 13:13:51
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 11:50:40
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 12:46:39
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 11:48:11
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 12:52:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 12:30:02
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:17:36

Luyện Tiếng Anh

177 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 18007

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:53:10
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:08:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:44
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:57:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:43:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:56:56
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:14:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:33:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:36:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:37:59

Điểm thi

Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:59:09
Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:54:12