Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tsukishima kirari. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tsukishima kirari

Tsukishima kirari
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 392

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:18:47
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:43:30
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 12:24:37

Luyện văn - Tiếng Việt

40 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 4084

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 21:50:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:48:44
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 12:51:29
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 12:14:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 13:06:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:49:32
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 22:47:08
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 20:12:31
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 12:48:51
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 12:47:53

Luyện Tiếng Anh

177 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 18007

Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:53:10
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:08:27
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:44
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:57:21
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:43:58
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 12:56:56
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:14:13
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:33:55
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Vv Ww Xx Yy Zz
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:36:37
Tsukishima kirari đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:37:59

Điểm thi

Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:59:09
Tsukishima kirari làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-27 20:54:12