Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Toàn Tiền Tỷ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Toàn Tiền Tỷ

Toàn Tiền Tỷ
cho xin nik fb ạ

Luyện toán

2 -Trung bình 5.68 - Tổng điểm 284

Toàn Tiền Tỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-02-11 10:05:16
Toàn Tiền Tỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 13:18:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Toàn Tiền Tỷ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-28 08:56:29
Toàn Tiền Tỷ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-28 08:50:25
Toàn Tiền Tỷ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-28 08:47:10
Toàn Tiền Tỷ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-21 11:02:14