Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đình Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đình Nguyên

Trần Đình Nguyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

6 -Trung bình 5.86 - Tổng điểm 1347

Trần Đình Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 08:32:54
Trần Đình Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-04-12 20:25:10
Trần Đình Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 20:25:53
Trần Đình Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-04-05 20:21:57
Trần Đình Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2018-05-07 19:50:44
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 20:47:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Đình Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 20:36:21
Trần Đình Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-25 20:52:04
Trần Đình Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-04 18:56:36