Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Tiến Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Tiến Sơn

Trần Tiến Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

69 -Trung bình 9.31 - Tổng điểm 7541

Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 07:57:35
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 10:03:37
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:29:36
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:39:05
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 14:19:01
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:47:45
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:30:36
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:23:33
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 10:04:08
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 10:53:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-21 21:59:34
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-21 21:50:52
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-17 21:58:06
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-11 21:23:34
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-26 19:50:49
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:33:18
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:29:58