Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Tiến Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Tiến Sơn

Trần Tiến Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

69 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6900

Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 07:57:35
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 11:25:29
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 09:46:44
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 09:31:54
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ thuận và dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 10:14:30
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 10:23:30
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 17:18:11
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 17:37:10
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 15:03:49
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 16:19:45
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 16:08:11
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 12:13:25
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 07:59:06
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 16:45:40
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 16:03:02
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 16:35:56
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên tính chất kề bù, phân giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 21:25:02
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 21:38:24
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 17:41:26
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 08:55:49
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2017-06-06 21:00:30
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 14:17:53
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 15:01:37
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 09:40:45
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - góc - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 11:20:56
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (góc - cạnh - góc)
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 20:54:02
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tam giác cân, tam giác đều
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 12:17:55
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 15:30:12
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:14:23
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:23:33
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:30:36
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 10:47:45
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 15:18:36
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 15:28:06
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 11:38:43
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và hệ số của đơn thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 16:33:31
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 17:07:35
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 17:14:52
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 20:53:00
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai đa thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 08:30:33
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm hệ số của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 09:55:30
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 09:13:06
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 10:07:13
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 15:34:01
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 16:04:58
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 08:31:02
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 11:08:42
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 16:53:38
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2017-06-16 11:19:14
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 15:34:57
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 10:03:37
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 11:22:47
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 15:58:34
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 09:21:33
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 15:54:24
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 15:41:42
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 15:09:32
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 10:59:45
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 15:59:02
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 20:51:33
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 10:53:13
Lần cuối làm bài: 2017-06-30 10:04:08
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 21:00:27
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba đại lượng tỉ lệ thuận - nghịch
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 15:42:56
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 10:15:48
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 14:19:01
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:39:05
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:29:36
Trần Tiến Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 09:40:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-21 21:59:34
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-21 21:50:52
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-17 21:58:06
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-11 21:23:34
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-26 19:50:49
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:33:18
Trần Tiến Sơn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-25 21:29:58