Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 14:43:55
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:51:09
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:33:04
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:25:39
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:22:03
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:46:19
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:16:35
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:37:21
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:31:37
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 15:19:05
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:44:21
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:00:06
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 14:51:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:18:46
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:14:22
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:15:48
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:03:13
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:12:12
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:53:12
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:53:02
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:07:14
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:20:29
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:59:26
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:31:16
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 15:33:23

Điểm thi

Nguyễn Thanh Vân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-06 15:53:02