Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thanh Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thanh Vân

Nguyễn Thanh Vân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! -Ghé vô đây một lát nhé các bạn! https://grandedesafio.com/vn/quiz/28240607 https://grandedesafio.com/vn/quiz/30008292 - \\\"Đã là bạn thì mãi mãi là bạn Đừng như sông lúc cạn lúc đầy\\\" Hãy kết bạn với mình nhé!

Luyện toán

7 -Trung bình 6.46 - Tổng điểm 1033

Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:37:21
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:51:09
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:46:19
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:44:21
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:31:37
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:33:04
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:22:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 53

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 7.79 - Tổng điểm 1247

Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:11:02
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:59:26
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:20:29
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:07:14
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:53:02
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:53:12
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:12:12
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:03:13
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:15:48
Nguyễn Thanh Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:14:22

Điểm thi