Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với son go ku. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

son go ku

son go ku
chào mừng vì đã đến ngôi nhà nhỏ của mình . Nhớ kết bạn nha yêu các bạn nhiều

Luyện toán

40 -Trung bình 8.54 - Tổng điểm 4443

son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 20:48:44
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 10:37:33
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2017-08-06 11:20:19
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 10:11:55
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 10:06:13
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 10:00:00
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 09:11:37
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 09:10:39
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 09:54:45
son go ku đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:40:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.15 - Tổng điểm 143

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

son go ku làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-05 20:59:22
son go ku làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-05 20:57:20
son go ku làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-05 20:55:23
son go ku làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-05 20:53:33
son go ku làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-05 20:50:48