Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sơn_2010. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sơn_2010

Sơn_2010
Sonduong10 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

61 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6100

Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số và các số hạng
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 07:51:10
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 06:47:59
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 08:26:24
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 08:38:32
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:12:46
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 21:08:59
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:08:09
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:23:04
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:25:51
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:36:22
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:46:41
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:54:55
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:26:05
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 20:33:27
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 07:50:14
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 07:47:38
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 08:07:11
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 20:01:37
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:19:38
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:47:11
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:41:43
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 14:45:39
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 15:09:50
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 15:29:48
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:36:31
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:14:42
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:24:23
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:12:39
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 07:54:19
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:28:28
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:35:04
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:19:48
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:24:16
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 15:27:52
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 08:36:29
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:03:13
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:11:18
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:41:12
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:46:14
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:48:39
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:51:05
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:55:40
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 20:58:24
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 21:13:29
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 15:33:02
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 15:50:08
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:07:13
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:13:56
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 16:25:45
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 19:55:13
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 21:11:22
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 07:36:05
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 07:25:44
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 07:57:29
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:43:12
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:52:27
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 15:34:26
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 15:48:46
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 15:53:14
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:13:57
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 15:17:01

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 08:20:40
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 08:35:27
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:11:17
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:17:36
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 19:58:52
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:22:48
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:38:23

Luyện Tiếng Anh

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:46:26
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:54:53
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:59:25
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:00:27
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:06:08
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:20:47
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:23:20
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 15:58:03
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:20:59
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:27:16
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 15:37:36
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 19:22:27
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:30:55
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:34:59
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 07:37:06
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 15:19:34
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 15:20:47
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 15:23:47
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:03:54
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:09:13
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:13:40
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 16:19:17
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 16:05:23
Sơn_2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 16:07:55

Điểm thi

Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-23 20:15:54
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-23 19:49:49
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-23 19:39:08
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-23 19:18:55
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-23 16:28:41
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-23 15:52:05
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-23 14:13:59
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-23 08:00:04
Sơn_2010 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-23 07:48:14