Sơn_2010

Giới thiệu về bản thân

Sonduong10 Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a,X x (1/2+1/5+3/10)=2014

suy ra X x1=2014, X=2014

b,(1/3+11/3)x X=8/3-2/3=2

4 x X=2 , X=1/2

c,4/33 x X=4

X=4:4//33=33

9 nhé nhóc

ko thắng được anh đâu non lắm id 2293105891

 

có cần trả lời ko cube

non lắm