Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐẶNG HÙNG SƠN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐẶNG HÙNG SƠN

ĐẶNG HÙNG SƠN
Chào mừng các bạn đã tới nhà của mình! :3

Luyện toán

102 -Trung bình 7.61 - Tổng điểm 11039

ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 21:34:03
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:30:51
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:11:38
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 21:52:18
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:51:48
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:13:17
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:20:51
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:23:27
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:18:54
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:30:56

Luyện văn - Tiếng Việt

57 -Trung bình 6.49 - Tổng điểm 7079

ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 22:08:45
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 19:52:46
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 18:42:03
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăng-co Vát
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:44:55
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 22:48:11
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 08:16:21
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 22:13:28
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:49:53
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 21:29:35
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 08:08:44

Luyện Tiếng Anh

78 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 8823

ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:24:58
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:53:21
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:51:13
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:48:42
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:44:31
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 21:39:51
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 15:28:14
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 10:28:56
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 14:39:16
ĐẶNG HÙNG SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:50:21

Điểm thi

ĐẶNG HÙNG SƠN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-15 22:09:36