Đoạn Nguyệt

Giới thiệu về bản thân

Suy luận không để thắng thua hay phân tài cao thấp , vì sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi !