Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoạn Nguyệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoạn Nguyệt

Đoạn Nguyệt
Suy luận không để thắng thua hay phân tài cao thấp , vì sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-13 21:02:32
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 20:21:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-28 21:49:04
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-25 19:14:23
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-24 20:07:46
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:49:04
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:41:52
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 20:28:26
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-20 18:57:30
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 18:16:40
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 18:14:14
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 12:44:28
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 12:43:03
Đoạn Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 12:40:57

Luyện toán

1 -Trung bình 6.74 - Tổng điểm 472

Đoạn Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-28 21:20:56