Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Người lạnh lùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Người lạnh lùng

Người lạnh lùng
ĐKM OK++++___><

Luyện toán

10 -Trung bình 6.70 - Tổng điểm 1540

Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 14:36:02
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 09:19:09
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:50:28
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 10:54:14
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-03-12 08:03:51
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 09:52:28
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:34:26
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 08:46:45
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 12:33:47
Người lạnh lùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 10:39:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Người lạnh lùng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:52:11
Người lạnh lùng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:49:22
Người lạnh lùng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:41:48