Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱ närütö๛. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱ närütö๛

๖²⁴ʱ närütö๛
Nick chính:https://olm.vn/thanhvien/sinh4a_tt. Nick phụ:https://olm.vn/thanhvien/naruto1502_tt. Ai vô đây thì nhớ kb vs mik nha!Và hãy thử đoán xem tôi là người thế nào trong: https://vn.buddymojo.com/match/AP

Luyện toán

5 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 891

๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 13:28:14
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:35:00
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:01:42
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:18:30
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 08:01:08

Luyện văn - Tiếng Việt

30 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 3132

๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 09:56:34
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:40:52
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 09:54:28
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:43:10
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:21:54
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:33:36
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:03:48
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 19:46:25
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:35:56
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 18:50:12

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 2268

๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 18:15:11
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 11:30:56
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:46:33
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:45:56
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 20:30:28
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:21:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:20:14
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:17:27
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:14:09
๖²⁴ʱ närütö๛ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:10:00

Điểm thi

๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:09:31
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-04 13:49:37
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-04 13:43:39
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-10 10:16:39
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-31 20:00:55
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:53:56
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:47:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-01 21:54:13
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:42:32
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:34:35
๖²⁴ʱ närütö๛ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:19:51