Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Siêu Phẩm Hacker. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Siêu Phẩm Hacker

Siêu Phẩm Hacker
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 9.62 - Tổng điểm 385

Siêu Phẩm Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 11:34:01
Siêu Phẩm Hacker đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 11:31:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-14 21:30:46
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:13:01
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-09 21:01:00
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 21:17:10
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:30:18
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:12:09
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-01-04 19:30:09
Siêu Phẩm Hacker làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 18:52:26